หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 26 ลูก ภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 26 ลูก ภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..