หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจักรกลุ่มเครื่องผลิตยาเส้นพอง (ไม่รวมอะไหล่) ใช้งานอยู่ที่กองการยาเส้นพอง 3 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจักรกลุ่มเครื่องผลิตยาเส้นพอง (ไม่รวมอะไหล่) ใช้งานอยู่ที่กองการยาเส้นพอง 3 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3

..เพิ่มเติม..