หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศร่างประกวดราคาจ้างขนส่งหีบบุหรี่สำเร็จรูป, ก้นกรอง และพัสดุอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/68/61 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างขนส่งหีบบุหรี่สำเร็จรูป, ก้นกรอง และพัสดุอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/68/61 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561

..เพิ่มเติม..