หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างเหมาพนักงานบริการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 2 รายการ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/55/61)

ประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างเหมาพนักงานบริการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 2 รายการ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/55/61)

..เพิ่มเติม..