หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Cellulose Acetate Tow จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ฝจพ.b.๐๓/๐๒/๖๑...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Cellulose Acetate Tow จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ฝจพ.b.๐๓/๐๒/๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

..เพิ่มเติม..