หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไอน้ำ Number 2 ยี่ห้อ Getabec ขนาดกำลังการผลิต 10,000 Kg/Hr โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไอน้ำ Number 2 ยี่ห้อ Getabec ขนาดกำลังการผลิต 10,000 Kg/Hr โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..