หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่ 5,001.-บาท เป็นต้นไป เดือน สิงหาคม 2561 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่ 5,001.-บาท เป็นต้นไป เดือน สิงหาคม 2561 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..