หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษา ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็น จำนวน 2 ชุด ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษา ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็น จำนวน 2 ชุด ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

..เพิ่มเติม..