หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด สำนักงานยาสูบแพร่ ประจำปีงบประมาณ2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด สำนักงานยาสูบแพร่ ประจำปีงบประมาณ2562

..เพิ่มเติม..