หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด สำนักงานยาสูบแพร่ ประจำปีงบประมาณ2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด สำนักงานยาสูบแพร่ ประจำปีงบประมาณ2562

..เพิ่มเติม..