หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัด Pressure Drop and Ventilation ยี่ห้อ Cerulean รุ่น QUANTUM NEO แบบไม่รวมอะไหล่ (รวมอะไหล่เฉพาะปั๊มลม)...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัด Pressure Drop and Ventilation ยี่ห้อ Cerulean รุ่น QUANTUM NEO แบบไม่รวมอะไหล่ (รวมอะไหล่เฉพาะปั๊มลม) ใช้งานที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5

..เพิ่มเติม..