หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ ยี่ห้อ GETABEC KESSEL พร้อมอุปกรณ์ รวมจำนวน 3 เครื่อง ใช้งานที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ ยี่ห้อ GETABEC KESSEL พร้อมอุปกรณ์ รวมจำนวน 3 เครื่อง ใช้งานที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

..เพิ่มเติม..