หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

หมวดหมู่ :

     นายสมหมาย ลำเจียกเทศ รองผู้ว่าการด้านการผลิต การยาสูบแห่งประเทศไทย รับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..