หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถโดยสาร ISUZU BUS ทะเบียน 40-5998-41 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมรถโดยสาร ISUZU BUS ทะเบียน 40-5998-41 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..