หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกใช้บรรจุ 12 ซอง กว้าง 6 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว จำนวน 60,100...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกใช้บรรจุ 12 ซอง กว้าง 6 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว จำนวน 60,100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..