หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบ้านพักรับรองและอาคารที่ทำการสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบ้านพักรับรองและอาคารที่ทำการสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..