หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบ้านพักรับรองและอาคารที่ทำการสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบ้านพักรับรองและอาคารที่ทำการสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..