หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างขนส่งพัสดุห่อมวน ยาเส้นปรุง และพัสดุอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/51/61 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างขนส่งพัสดุห่อมวน ยาเส้นปรุง และพัสดุอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/51/61 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

..เพิ่มเติม..