หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในอาคารโรงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา (ฝจพ.b.02/46/61)

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในอาคารโรงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา (ฝจพ.b.02/46/61)

..เพิ่มเติม..