หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล ช่อง NOW 26 ก้าวสู่ปีที่ 4

สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล ช่อง NOW 26 ก้าวสู่ปีที่ 4

หมวดหมู่ :

        นางนุสรา  กิตติวัฒนางกูร  ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล ช่อง NOW 26 เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 4  ณ อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 30 บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

กองสื่อสารองค์กร

Photo & News by S.Jnas

..เพิ่มเติม..