หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสัญาณเตือนอัคคีภัยและโทรทัศน์วงจรปิด (แบบไม่รวมอะไหล่) ที่กองการยาเส้นพอง 3 , ฝ่าย รยส. 3 4 5 ภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสัญาณเตือนอัคคีภัยและโทรทัศน์วงจรปิด (แบบไม่รวมอะไหล่) ที่กองการยาเส้นพอง 3 , ฝ่าย รยส. 3 4 5 ภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย

..เพิ่มเติม..