หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ ยี่ห้อ GETABEC KESSEL พร้อมอุปกรณ์ รวมจำนวน ๓ เครื่อง ที่โรงงานผลิตยาสูบ ๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ ยี่ห้อ GETABEC KESSEL พร้อมอุปกรณ์ รวมจำนวน ๓ เครื่อง ที่โรงงานผลิตยาสูบ ๖

..เพิ่มเติม..