หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางซื้อยา จำนวน 58 รายการ (ยากลุ่มที่ 1 จำนวน 31 รายการ ยากลุ่มที่ 2 จำนวน...

ประกาศราคากลางซื้อยา จำนวน 58 รายการ (ยากลุ่มที่ 1 จำนวน 31 รายการ ยากลุ่มที่ 2 จำนวน 27 รายการ)

..เพิ่มเติม..