หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น (LUBRICANT) ใช้งานกับเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SULLAIR No.5 ของโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น (LUBRICANT) ใช้งานกับเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SULLAIR No.5 ของโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..