หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขับรถยกที่คลังพัสดุกองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 คน (ฝจพ.b.02/61/61)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขับรถยกที่คลังพัสดุกองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 คน (ฝจพ.b.02/61/61)

..เพิ่มเติม..