หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..