หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมแก้ไขเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) เครื่องที่ 2 ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมแก้ไขเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) เครื่องที่ 2 ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..