หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจ่ายลมเย็น (แบบไม่รวมอะไหล่) รวมจำนวน 372 ชุด ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจ่ายลมเย็น (แบบไม่รวมอะไหล่) รวมจำนวน 372 ชุด ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

..เพิ่มเติม..