หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 (ฝจพ.b.02/54/61)

ประกาศประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 (ฝจพ.b.02/54/61)

..เพิ่มเติม..