หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 รายการ รวม 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/18/61)

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 รายการ รวม 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/18/61)

..เพิ่มเติม..