หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถโดยสารปรับอากาศ ทะเบียน 41-1983 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมรถโดยสารปรับอากาศ ทะเบียน 41-1983 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..