หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางราคากลาง งานซื้อน้ำมันหล่อลื่น (LUBRICANT) ใช้งานกับเครื่องอัดอากาศ ยี่ห้อ SULLAIR NO.5 ของโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา...

ราคากลาง งานซื้อน้ำมันหล่อลื่น (LUBRICANT) ใช้งานกับเครื่องอัดอากาศ ยี่ห้อ SULLAIR NO.5 ของโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..