หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 103

วันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 103

หมวดหมู่ :

      นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ไปร่วมแสดงความยินดีกับกรมสรรพากร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบปีที่ 103 ณ อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..