หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ฝจพ.b.02/64/61)ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถส่วนกลาง จำนวน 5 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ฝจพ.b.02/64/61)ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถส่วนกลาง จำนวน 5 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..