หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ติดตั้ง และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพิมพ์กราเวียร์ Komori Chambon No.2 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ติดตั้ง และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพิมพ์กราเวียร์ Komori Chambon No.2 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..