หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคาร์บอนไดออกไซด์เหลว จำนวน 501,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคาร์บอนไดออกไซด์เหลว จำนวน 501,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..