หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนส่งซากฝุ่นผงยา และซากเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิต ภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทยนำไปกำจัด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนส่งซากฝุ่นผงยา และซากเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิต ภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทยนำไปกำจัด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

..เพิ่มเติม..