หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้บริหารและพนักงานการยาสูบ ร่วมสมัครจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

ผู้บริหารและพนักงานการยาสูบ ร่วมสมัครจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายนพดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร นายวิญญู  เกียรติวัฒน์  รองผู้ว่าการด้านการตลาด  นายชำนาญ  อ่ำสะอาด รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต  นายอลงกรณ์  เจริญภักดี รองผู้ว่าการด้านใบยา  และนายสมหมาย  ลำเจียกเทศ รองผู้ว่าการด้านการผลิต  นำคณะผู้บริหารและพนักงานการยาสูบ  ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า  เพื่อร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร ตามพระราโชบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ

..เพิ่มเติม..