หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศรา่งประกวดราคาจ้างขนส่งกระสอบ ผ้ากระสอบ เชือกป่าน กล่องกระดาษ C-48 เครื่องเขียน แบบพิมพ์ เวชภัณฑ์ เครื่องจักร และพัสดุอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/65/61)

ประกาศรา่งประกวดราคาจ้างขนส่งกระสอบ ผ้ากระสอบ เชือกป่าน กล่องกระดาษ C-48 เครื่องเขียน แบบพิมพ์ เวชภัณฑ์ เครื่องจักร และพัสดุอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/65/61)

..เพิ่มเติม..