หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบฯ เปิดผลิตบุหรี่โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมเป็นฐานการผลิตบุหรี่ส่งออกในอนาคต

การยาสูบฯ เปิดผลิตบุหรี่โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมเป็นฐานการผลิตบุหรี่ส่งออกในอนาคต

หมวดหมู่ :

การยาสูบฯ เปิดผลิตบุหรี่โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ
พร้อมเป็นฐานการผลิตบุหรี่ส่งออกในอนาคต”
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดผลิตบุหรี่โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นปฐมฤกษ์ โดยมีนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตบุหรี่ที่มีความทันสมัย ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธีบวงสรวงเจ้าที่ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร B02 ซึ่งเป็นอาคารโรงงานผลิตยาสูบ จากนั้นเข้าร่วมในพิธีเปิดผลิตบุหรี่ โรงงานผลิตยาสูบ 6 เป็นปฐมฤกษ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามลำดับ
ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรงงานผลิตยาสูบ 6 สร้างขึ้นตามแนวคิด Smart Green Factory ถือเป็นแบบอย่างของอาคารยุคใหม่ที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพและพลังงาน เพื่อให้เป็นสถานที่ทำงานที่มีบรรยากาศการทำงานที่มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ที่สำคัญคือมีความพร้อมในด้านคุณภาพของเครื่องจักรผลิตบุหรี่ที่ทันสมัยจากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงมายาวนาน มีกำลังการผลิตใบยาและยาเส้น 12,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง กำลังการผลิตยาเส้นพอง 2,280 กิโลกรัมต่อชั่วโมง กำลังการผลิตด้านกระบวนการมวนและบรรจุ 30,000 ล้านมวนต่อปี และนำเทคโนโลยีระบบ Automatic Racking (ระบบลำเลียงและควบคุมอัตโนมัติ) มาใช้ในกระบวนการ อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวการยาสูบ คือเราเป็นหน่วยงานที่นำนโยบาย “ข้อตกลงคุณธรรม” มาใช้ในกระบวนการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่เพื่อสร้างความโปร่งใสในขั้นตอนการจัดหา ซึ่งการจัดหาเครื่องจักรได้ประสบผลสำเร็จตามความตั้งใจ เนื่องจากสามารถประหยัดงบประมาณไปได้ถึงสองพันกว่าล้านบาท สำหรับแผนด้านตลาดในขณะนี้การยาสูบแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน รวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้า เนื่องจากศักยภาพของโรงงานผลิตยาสูบ 6 แห่งนี้ มีความพร้อมในการผลิตบุหรี่เพื่อส่งออกจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะนำรายได้สู่รัฐอย่างมหาศาลในอนาคต
สำหรับสวัสดิการพนักงาน การยาสูบฯ ได้จัดสร้างอาคารที่พักอาศัยให้พนักงานที่ย้ายมาปฏิบัติงาน บนเนื้อที่ 22 ไร่ รูปแบบแนวคิดของอาคารที่พักอาศัย เราใช้คอนเซปต์เดียวกันกับโรงงานผลิตยาสูบ 6 คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราอยากให้พนักงานได้รับความสะดวกสบายในทุกๆ ด้าน มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งขณะนี้มีพนักงานทยอยย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 โดยได้เข้าพักอาศัยเรียบร้อยแล้ว

..เพิ่มเติม..