หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ Laufrolle R350 สำหรับซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเจาะกระดาษพันก้นกรอง(Micro Laser)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ Laufrolle R350 สำหรับซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเจาะกระดาษพันก้นกรอง(Micro Laser)

..เพิ่มเติม..