หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัด Pressure Drop and Ventilation ยี่ห้อ Borgwaldt รุ่น PV100+ แบบไม่รวมอะไหล่ (รวมอะไหล่เฉพาะปั๊มลม) ใช้งานอยู่ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัด Pressure Drop and Ventilation ยี่ห้อ Borgwaldt รุ่น PV100+ แบบไม่รวมอะไหล่ (รวมอะไหล่เฉพาะปั๊มลม) ใช้งานอยู่ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 และ 4

..เพิ่มเติม..