หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัดอัตราการรั่วของฟิล์มห่อซองบุหรี่ ยี่ห้อ Borgwaldt รุ่น OST (แบบไม่รวมอะไหล่) ใช้งานที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัดอัตราการรั่วของฟิล์มห่อซองบุหรี่ ยี่ห้อ Borgwaldt รุ่น OST (แบบไม่รวมอะไหล่) ใช้งานที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5

..เพิ่มเติม..