หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถโดยสาร BENZ BUS ทะเบียน 40-6316-16 (วิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถโดยสาร BENZ BUS ทะเบียน 40-6316-16 (วิธีเฉพาะเจาะจง)

..เพิ่มเติม..