หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดจ้าง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องกำจัดกลิ่นและควัน (แบบไม่รวมอะไหล่) ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 , 4 และ 5

แผนการจัดจ้าง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องกำจัดกลิ่นและควัน (แบบไม่รวมอะไหล่) ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 , 4 และ 5

..เพิ่มเติม..