หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่าง - ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ (Traction Battery) จำนวน 7 รายการ รวม 7ชุด สำหรับใช้ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3...

ร่าง – ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ (Traction Battery) จำนวน 7 รายการ รวม 7ชุด สำหรับใช้ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 23-28 สิงหาคม 2561
ร่างประกาศซื้อ และ ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา
TOR
 

..เพิ่มเติม..