หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562(งานจ้างเหมาขนส่งกระสอบ ผ้ากระสอบ เชือกป่าน กล่องกระดาษ C-48 เครื่องเขียนแบบพิมพ์ เวชภัณฑ์ เครื่องจักรและพัสดุอื่นๆ )

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562(งานจ้างเหมาขนส่งกระสอบ ผ้ากระสอบ เชือกป่าน กล่องกระดาษ C-48 เครื่องเขียนแบบพิมพ์ เวชภัณฑ์ เครื่องจักรและพัสดุอื่นๆ )

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562(งานจ้างเหมาขนส่งกระสอบ ผ้ากระสอบ เชือกป่าน กล่องกระดาษ C-48 เครื่องเขียนแบบพิมพ์ เวชภัณฑ์ เครื่องจักรและพัสดุอื่นๆ )http://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2018/08/เผยแพร่แผนค่าขนส่ง.pdf

..เพิ่มเติม..