หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ สำหรับใช้งานที่ คลังพัสดุคลองเตย 13 ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ สำหรับใช้งานที่ คลังพัสดุคลองเตย 13 ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..