หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้งานที่กองซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา (อาคาร 2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้งานที่กองซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา (อาคาร 2)

..เพิ่มเติม..