หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความหนาแน่น (Density Meter) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความหนาแน่น (Density Meter) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ฝจพ.b.03/03/61]

..เพิ่มเติม..