หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ กองการยาเส้นพอง 3 และฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 6 จ้างเหมา 2 กลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ 2562...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ กองการยาเส้นพอง 3 และฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 6 จ้างเหมา 2 กลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/38/61)

..เพิ่มเติม..