หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกแผนการจัดจ้าง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดท่อระบายน้ำเสียของเครื่องจักร ที่กองการยาเส้นพอง 3 , รยส.3, รยส.5 และ รยส.5

แผนการจัดจ้าง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดท่อระบายน้ำเสียของเครื่องจักร ที่กองการยาเส้นพอง 3 , รยส.3, รยส.5 และ รยส.5

..เพิ่มเติม..